עצי BSP

מה הוא עץ BSP?

×¢×¥ חלוקת מרחב בינארי (BSP Tree) הוא מבנה נתונים שמשמש לארגון אובייקים במרחב (או במישור). שימושים נפוצים של מבנה נתונים ×–×” בתחום הגרפיקה הממוחשבת הם הסרת משטחים מוסתרים ולמעקב קרניים(מידול אפקטים של אור). יצירה של ×¢×¥ BSP נעשית ×¢”×™ חלוקה רקורסיבית של המישור ×¢”×™ ישרים (או פוליגונים עבור חלוקת מרחב). כל ישר מסווג אובייקטים במישור ככאלו שנמצאו “מלפניו” או “מאחוריו”. הצמתים בעץ ×–×” מכילים את המחיצות של החללים, והכנסת מחיצה חדשה לעץ מתבצעת ×¢”×™ סיווג דומה של “מאחור” או “מלפנים” ביחס לשורש, ואז ביחס לבנים שלו באופן רקורסיבי. למידע נוסף על עצי BSP, ראה את עמוד השאלות הנפוצות
BSP Tree FAQ.

לא × ×™×ª×Ÿ לטעון את היישום ×›×™ הדפדפן שלך לא תומך בג'אווה.

איך להשתמש באפלט

ניתן לצייר קווים ישרים בחלון הציור. ציור הקו ראשון גורם לאתחול ראשוני של ×’’אווה, על כן ציור יתר הקווים ×™×”×™×” מהיר יותר. הישרים ממסופרים לפי סדר ציורם, והעץ נבנה ×¢”×™ הכנסתם למבנה לפי סדר ×–×”. אם מחיצה דורשת פיצול ×›×™ היא נחתכת עם מחיצה אחרת, האותיות “f” ו-“b” ישורשרו לשמה של המחיצה בהתאם לכיוון החיתוך עם המחיצה האחרת – “מלפנים” או “מאחור”. לדוגמה, אם מחיצה 1 חוצה את התחום המישורי שנוצר ×¢”×™ מחיצה 0, אז החלק של מחיצה 1 שנמצאת מלפנים למחיצה 0 ייקרא “1f” והחלק שנמצא מאחוריו ייקרא “1b”.

ניתן להזיז את ×”×—×¥ הסגול על ידי גרירה שלו בתוך חלון הציור. כיוון ×”×—×¥ מסמן את כיוון נקודת המבט של מצלמה המדמה את הסצנה התלת מימדית. הזזתו וסיבובו יגרמו להזזה וסיבוב של המצלמה. במצב “Drive” כיוון ×”×—×¥ ישתנה בהתאם לכיוון הגרירה שלו. סיווג מיקום ×”×—×¥ במרחב מוצג כנקודה סגולה על הגרף שמייצג את ×¢×¥ ×”-BSP.

אם “Drive Mode” מאופשר, בעת הזזת ×”×—×¥, כיוונו של ×”×—×¥ ישתנה באופן אוטומטי בהתאם לכיוון ×”×”×–×–×” וזאת כדי לדמות × ×”×™×’×” בסצנה תלת מימדית.

אם האיור שמייצג את ×”×¢×¥ הופך לגדול מדי עבור חלונית הציור, ניתן לגרור את ×”×¢×¥ ×¢”×™ העכבר בתוך החלונית כדי לראות לראות את כולו.

מידע נוסף


דף ×–×” תורגם לעברית ×¢”×™ Arieh Leviav.