Drzewa BSP

Co to jest Drzewo BSP?

Drzewo Binarnego PodziaÅ‚u Przestrzeni (BSP Tree) jest strukturÄ… danych wykorzystywanÄ… do organizacji obiektów w przestrzeni. W dziedzinie grafiki komputerowej stosuje siÄ™ je do usuwania powierzchni niewidocznych oraz w metodzie Å›ledzenia promieni. Drzewo BSP jest rekursywnym podziaÅ‚em przestrzeni, który traktuje każdy odcinek (lub wielokÄ…t w przestrzeni 3D) jako pÅ‚aszczyznÄ™ tnÄ…cÄ… sÅ‚użącÄ… do segregacji wszystkich pozostaÅ‚ych obiektów przestrzeni jako bÄ™dÄ…cych “z przodu” lub “z tyÅ‚u” pÅ‚aszczyzny. Innymi sÅ‚owy, kiedy segment jest dodawany do drzewa najpierw klasyfikowany jest wzglÄ™dem korzenia drzewa a nastÄ™pnie wzglÄ™dem odpowiedniego potomka. WiÄ™cej informacji nt drzew BSP znajduje siÄ™ pod adresem BSP Tree FAQ.

Niestety twoja przeglądarka nie obsługuje apletów Javy.

Jak używać tego apletu?

Możesz rysować odcinki w lewym górnym oknie (po narysowaniu pierwszego odcinka Java przeprowadza inicjalizacjÄ™, wiÄ™c jego narysowanie trwa dÅ‚użej niż kolejnych odcinków). Odcinki sÄ… kolejno numerowane a każdy odcinek dodawany jest do drzewa wedÅ‚ug tej kolejnoÅ›ci. JeÅ›li segment musi zostać podzielony to do nazwy przedniej i tylnej jego części dodawana jest odpowiednio litera “f” oraz “b”. Na przykÅ‚ad jeÅ›li segment 1 przecinany jest przez pÅ‚aszczyznÄ™ utworzonÄ… na podstawie segmentu 0, to część segmentu 1, która leży z przodu tej pÅ‚aszczyzny bÄ™dzie nazwana “1f” a część leżąca z tyÅ‚u “1b”.

Możesz zmieniać położenie obserwatora (zaznaczonego punktem w kolorze megenta) przy użyciu myszy (kliknij i przeciągnij punkt). Kliknięcie i przesunięcie grotu strzałki wektora wskazującego kierunek patrzenia spowoduje obrócenie kamery w okienku z widokiem pseudo-trójwymiarowym sceny. W trybie kierowcy (drive mode) wektor kierunku patrzenia wskazuje w kierunku, w którym przesuwasz obserwatora. Położenie obserwatora zaznaczone jest na grafie drzewa punktem w kolorze magenta.

JeÅ›li czas reakcji jest zbyt dÅ‚ugi w trakcie przesuwania odcinków wyÅ‚Ä…cz tryb interaktywny apletu przeÅ‚Ä…cznikiem “interactive”. W trybie nieinteraktywnym, gdy przesuwamy segment, drzewo BSP jest przebudowywane tylko po zwolnieniu przycisku myszy.

Jeśli drzewo staje się zbyt duże do narysowania w oknie kliknij i przeciągnij je aby zobaczyć jego pozostałe fragmenty.

BSP Tree FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania).

Strona została przetłumaczona przez Krzysztofa Szydłowskiego, studenta informatyki Uniwersytetu Śląskiego.