עצי BSP

מה הוא עץ BSP?

×¢×¥ חלוקת מרחב בינארי (BSP Tree) הוא מבנה נתונים שמשמש לארגון אובייקים במרחב (או במישור). שימושים נפוצים של מבנה נתונים ×–×” בתחום הגרפיקה הממוחשבת הם הסרת משטחים מוסתרים ולמעקב קרניים(מידול אפקטים של אור). יצירה של ×¢×¥ BSP נעשית ×¢”×™ חלוקה רקורסיבית של המישור ×¢”×™ ישרים (או פוליגונים עבור חלוקת מרחב). כל ישר מסווג אובייקטים במישור ככאלו שנמצאו “מלפניו” או “מאחוריו”. הצמתים בעץ ×–×” מכילים את המחיצות של החללים, והכנסת מחיצה חדשה לעץ מתבצעת ×¢”×™ סיווג דומה של “מאחור” או “מלפנים” ביחס לשורש, ואז ביחס לבנים שלו באופן רקורסיבי. למידע נוסף על עצי BSP, ראה את עמוד השאלות הנפוצות
BSP Tree FAQ.


לא ניתן לטעון את היישום ×›×™ הדפדפן שלך לא תומך בג’אווה.

איך להשתמש באפלט

ניתן לצייר קווים ישרים בחלון הציור. ציור הקו ראשון גורם לאתחול ראשוני של ×’’אווה, על כן ציור יתר הקווים ×™×”×™×” מהיר יותר. הישרים ממסופרים לפי סדר ציורם, והעץ נבנה ×¢”×™ הכנסתם למבנה לפי סדר ×–×”. אם מחיצה דורשת פיצול ×›×™ היא נחתכת עם מחיצה אחרת, האותיות “f” ו-“b” ישורשרו לשמה של המחיצה בהתאם לכיוון החיתוך עם המחיצה האחרת – “מלפנים” או “מאחור”. לדוגמה, אם מחיצה 1 חוצה את התחום המישורי שנוצר ×¢”×™ מחיצה 0, אז החלק של מחיצה 1 שנמצאת מלפנים למחיצה 0 ייקרא “1f” והחלק שנמצא מאחוריו ייקרא “1b”.

ניתן להזיז את ×”×—×¥ הסגול על ידי גרירה שלו בתוך חלון הציור. כיוון ×”×—×¥ מסמן את כיוון נקודת המבט של מצלמה המדמה את הסצנה התלת מימדית. הזזתו וסיבובו יגרמו להזזה וסיבוב של המצלמה. במצב “Drive” כיוון ×”×—×¥ ישתנה בהתאם לכיוון הגרירה שלו. סיווג מיקום ×”×—×¥ במרחב מוצג כנקודה סגולה על הגרף שמייצג את ×¢×¥ ×”-BSP.

אם “Drive Mode” מאופשר, בעת הזזת ×”×—×¥, כיוונו של ×”×—×¥ ישתנה באופן אוטומטי בהתאם לכיוון ×”×”×–×–×” וזאת כדי לדמות × ×”×™×’×” בסצנה תלת מימדית.

אם האיור שמייצג את ×”×¢×¥ הופך לגדול מדי עבור חלונית הציור, ניתן לגרור את ×”×¢×¥ ×¢”×™ העכבר בתוך החלונית כדי לראות לראות את כולו.

מידע נוסף


דף ×–×” תורגם לעברית ×¢”×™ Arieh Leviav.